Členovia


Ján Duda
prezident

Šéfkuchár a Executive Chef
duda@euro-toques.sk

Marian Lechan
viceprezident

Komunikácia s verejnosťou, marketing
info@euro-toques.sk

ZÁPADNÉ
SLOVENSKO
Martin Repaský
Špecialista na ryby, Nitra

Zástupca pre Západné Slovensko
Miloš Lachkovič
Zástupca pre školstvo, Stupava

Zakladajúci člen
Euro-Toques Slovensko
Zdeněk Michálek
Šéfkuchár RATIONAL s.r.o.
Radovan Turaz
Šéfkuchár, Trenčín

Pavlína Lachkovičová
Zástupca pre školstvo, Stupava

Zakladajúca členka
Euro-Toques Slovensko
Peter Bolgáč
Šéfkuchár, pokladník, Bratislava

STREDNÉ SLOVENSKO
Marian Lechan
Zástupca pre Stredné Slovensko, Žilina
Ján Bátory
Špecialista na koreniny,
Liptovský Mikuláš


VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Marek Mruz
Majiteľ, Košice

Zástupca pre Východné Slovensko
Lucia Ruščinová
Kuchárka, Košice

Mário Ťapaj
Kuchár, Tatranská Javorina
Marek Erm
Šéfkuchár, Košice