Kuchárska tradícia


Kódex čestného správania od Euro-Toques International


                     Článok 1
Euro-Toques Slovensko je členom Euro-Toques International, európskeho združenia kuchárov, zastupuje svojich členov vo všetkých krajinách Európskej únie
                     Článok 2
Euro-Toques znamená rešpektovanie rôznych tradícií krajín a regiónov širokej Európy bez predsudkov
                     Článok 3
Euro-Toques-kuchári udržiavajú vzájomné vzťahy a priateľstvá a poskytujú spotrebiteľom jednotný obraz komunity
                     Článok 4
Euro-Toques-kuchári zaručujú spoločné zásady zdieľané všetkými európskymi členmi
                     Článok 5
Euro-Toques-kuchári oznamujú osvedčené a nové postupy a produkty v rámci komunity
                     Článok 6
Euro-Toques-kuchári obhajujú kvalitné zdravé potraviny, kvalitné výrobky a suroviny
                     Článok 7
Euro-toques-kuchári obhajujú prírodné potraviny a tradičné recepty, podporujú rozmanitosť kulinárskeho dedičstva a zabezpečujú kontinuitu regionálnej produkcie
                     Článok 8
Suroviny a produkty používané v kuchyni sú čerstvé a spracovávané na mieste
                     Článok 9
Produkty používané v kuchyni sú sezónne, rešpektujú prirodzený cyklus rastu a zabezpečujú skutočnú chuť suroviny
                     Článok 10
Euro-Toques-kuchári sa zaviazali na používanie kombinácií chutí a prísad, z ktorých varia zdravé jedlo pre spotrebiteľov a prispievajú k vyváženej strave.
                     Článok 11
Ochrana, školenie a informovanosť spotrebiteľov sú súčasťou zmluvy Euro-Toques.
                     Článok 12
Pravdivosť jedálneho lístka je rozhodujúca pre zachovanie dôvery spotrebiteľa.
                     Článok 13
Euro-Toques-kuchári dokazujú absolútnu nezávislosť od svojich dodávateľov.
                     Článok 14
Výkon povolania musí byť transparentný, aby sa zabezpečilo, že surovina bude bezpečná a spotrebiteľovi ozrejmená.
                     Článok 15
Euro-Toques-kuchári sú schopný rozvíjať tradície v modernom štýle. Vytvárajú zmysel pre radosť a príjemnú spoločenskú atmosféru – varenie ako umenie života.

Pierre Romeyer
Président Fondateur

Paul Bocuse
Président Fondateur

Ján Duda
Président Slovaquie

EUROPEAN COMMUNITY OF COOKS
COMMNAUTÉ EUROP0ENNE DES CUISINIERS
EURÓPSKE ZDRUŽENIE KUCHÁROV