Polievka svätej Alžbety


Polievka svätej Alžbety nasýti hladných a spojí kuchárov naprieč celým Slovenskom v pomoci ľuďom v núdzi
Jožko Mak a Slovenské dobroty zavítali na východné Slovensko, aby čitateľom portálu varecha.sk priniesli atmosféru dobrého jedla s originálnou chuťou pomoci rodinám v núdzi. V Košiciach totiž prebieha už tradičné charitatívne podujatie, ktorého základom je, ako inak, dobré a zdravé jedlo, pôstna šošovicová polievka. Otvorenie podujatia bolo v rukách primátora mesta Košice p. Jaroslava Polačeka, osobnou účasťou podujatie podporil aj košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V úvode košickou Alžbetinou a Hlavnou ulicou zazneli tóny slovenskej hymny v podaní Jožka Maka. Variť polievku prišli známi slovenskí šéfkuchári, troškou na vylepšenie prispel aj veľkoobchodný reťazec. Pozreli sem sa tiež na to, ako si organizátori poradili s prísnymi protipandemickými opatreniami.
Druhé výročie vyhlásenia svätej Alžbety Uhorskej za patrónku Košíc poskytlo vítanú príležitosť v piatok 12. novembra na rohu ulíc Hlavná a Alžbetina podávať v súlade s platnými nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR pôstnu šošovicovú „polievku chudobných“. Každý, kto chcel pomôcť ľuďom v núdzi, si ju mohol kúpiť za dobrovoľný príspevok v minimálnej výške 1 €. Charitatívny zámer podporilo aj Mesto Košice, deň pred konaním podujatia rozvozom polievky do mestských podnikov a inštitúcií. Vo svojej jedálni ju bude podávať aj najväčší zamestnávateľ v Košiciach – U. S. Steel. Výťažok z predaja polievky sv. Alžbety si rozdelia košické združenia Útočište a Suverénny rád maltézskych rytierov.
Výťažok si rozdelia dve charitatívne organizácie
Cieľom aktivity je šíriť odkaz patrónky mesta Košice a pomáhať tým, ktorí si už sami pomôcť nevládzu. Finančné zdroje získané z predaja dobročinnej polievky poslúžia na podporu úhrad nákladov spojených s prevádzkovaním dvoch charitatívnych organizácií pôsobiacich v Košiciach. OZ Útočište vytvára bezpečný priestor pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v životných krízach. Poskytuje im duchovnú a materiálnu pomoc. Zameriava sa tiež na pomoc hendikepovaným ľuďom, rozpadnutým rodinám či osamelým matkám. Suverénny rád maltézskych rytierov pomáha zlepšiť životnú situáciu ľuďom v núdzi a hendikepovaným. Zbiera a distribuuje ošatenie, deťom zo sociálne slabších rodín prispieva na zakúpenie školských potrieb, na stravné v školských jedálňach či na školské výlety. Každoročne organizuje púť pre hendikepovaných do Lúrd, pripravuje a podáva jedlo ľuďom bez domova.
Nezanedbateľným aspektom zbierky Polievka sv. Alžbety je aj propagácia charity medzi Košičanmi a zmena postoja k nej. Primátora Jaroslava Polačeka teší, že z dobročinnej zbierky Polievka svätej Alžbety sa stáva každoročná tradícia:

„Alžbeta bola sväticou, ktorá by nám mala ísť príkladom v pomoci blížnym v ťažkých životných situáciách. Ak každý z nás pomôže čo i len troškou, tak to má zmysel. Ako primátor som veľmi rád, že nielen veriaci, ale všetci Košičania môžu vo svojej patrónke nachádzať vzor pre službu ľuďom v núdzi.“

Posolstvo svätej Alžbety, ktorá pomáhala chudobným, chorým, vdovám a sirotám, sa mesto Košice snaží šíriť ďalej.

„Žijeme neľahké časy, keď viac ako predtým potrebujeme vnímať potreby tých najslabších, chrániť ich a byť im oporou. Som presvedčená o tom, že touto charitatívnou akciou zároveň zvyšujeme povedomie o živote svätej Alžbety Uhorskej. Jej bezhraničná oddanosť a pomoc núdznym môžu byť inšpiráciou a motiváciou aj pre dobrovoľníctvo v našom meste“

hovorí viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová.
Dobročinnú polievku uvaria kuchári z celého Slovenska
V jedálni na Vojvodskej sa zídu za dodržania prísnych hygienických opatrení kuchári z exkluzívneho združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc, aby pripravili 1 400 porcií dobročinnej šošovicovej polievky na rozvoz. Členmi zoskupenia sú kuchári, ktorí mimo svojho zamestnania po celom svete nezištne bez nároku na odmenu varia pre ľudí v ťažkých a krízových situáciách.

„Myšlienka varenia polievky chudobných na pomoc tým, ktorí to potrebujú, nadchla kolegov z celého Slovenska, ktorí na tento deň vynechajú svoje pracovné povinnosti, aby mohli prispieť kuchárskym umením na dobrú vec,“

spomína Marek Mrúz, prezident združenia a dodáva, že toto je len jedna z foriem pomoci, do ktorej sa ich združenie pravidelne zapája. Člen združenia Martin Repaský tieto slová potvrdzuje s tým, že varenie je pre nich nielen vášňou, ale najmä životným poslaním a dodáva, že vďaka spoločnosti METRO Cash & Carry mohli obyčajnú pôstnu polievku o kúsok vylepšiť.
Medzinárodný punc podujatia pridala organizácia Euro Toques, ktorá predstavuje elitu kuchárov a majiteľov reštaurácií rešpektujúcich zdravé stravovanie a je jedinou medzinárodnou profesionálnou organizáciou, ktorá udržuje a propaguje európske kulinárske dedičstvo. Sídli v Bruseli a má stálu kanceláriu v Európskom parlamente a vo Výbore regiónov.

„Charitatívny rozmer polievky sv. Alžbety úžasným spôsobom prepája dobročinnosť s kuchárskym umením. Gastronomicko-historické dedičstvo Slovenska potvrdzuje, že aj zdanlivo jednoduché a pôstne jedlo, ako je šošovicová polievka, môže mať podobu kulinárskeho zážitku a popri tom pomáhať tým, ktorí to potrebujú.“

podotkol počas varenia na Alžbetinej ulici prezident jej slovenskej pobočky, šéfkuchár trenčianskej FSH restaurant, Ján Duda a dodáva že organizácia Euro Toques podporuje túto charitatívnu iniciatívu od samého začiatku.

autor: Dominik Drevický